ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า

18 ส.ค. 2564 เวลา 11:35 น.8

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว อนุมัติเบิกเงินกู้ 7,769 ล้านบาทจ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ตามที่มีส่วนลดให้ปชช.จากการระบาดของโควิดระลอกเดือนเม.ย. 2564

ภายหลังจากการประชุม คณะรัฐมนตรี เสร็จสิน น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึง ประเด็นการอนุมัติกรอบวงเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด ก้อนแรกจำนวน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า 7,769.83 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเวลา 2 เดือน

ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า

 

โดยมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด 19 ระลอกเดือนเม.ย. 2564 ซึ่งจะคิดจากยอดใช้เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้งหมดไปจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเสนอให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 11 รายการ วงเงินรวม 266 ล้านบาท เนื่องจากกรมชลประทานมีปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน มาดำเนินรายการค่าจัดซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานแทน

นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490 ล้านบาท ซึ่งมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยงบประมาณ 490 ล้านบาท จะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

โควิด-19

affaliate-2

สำหรับ โครงการจัดหาน้ำบาดาล นั้น ทาง ครม. เล็งเห็นว่า หากดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถมีน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.6648 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แน่นอนว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่ได้รับประโยชน์  192,109 ไร่


อย่างไรก็ตาม 9 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะนำมาแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  
2. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
3. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 

ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า

4. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
5. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ตากและต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  
6. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 
7. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
8. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
9. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า

ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

 

affaliate-3