ม.ธรรมศาสตร์ ไม่รอแล้ว เตรียมนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด

ม.ธรรมศาสตร์ ไม่รอแล้ว เตรียมนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด

16 ส.ค. 2564 เวลา 14:43 น.1

ม.ธรรมศาสตร์ เล็งขอนำเข้าวัคซีนต้านโควิดเอง เป็นทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติโรคระบาด

วันนี้ (16 ส.ค.2564) นายอานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทยครับ วันนี้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ

affaliate-2

เชื่อว่า ข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ