"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดรายงานผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

13 ส.ค. 2564 เวลา 11:34 น.1

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม 1,903,994 โดส

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม 1,903,994 โดส 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,512,950 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 
day 0 (ขณะสังเกตอาการ)  1.38 %  = 20,921 ราย
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 123,350 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.79 %  = 11,986 ราย
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 89,643 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) 0.11 %  = 1,721 ราย
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 61,616 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 
-ปวดศีรษะ 0.61 %
-เหนื่อย เพลีย 0.46 %
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.48 %
-อาการไข้ 0.41 %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.43 %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 391,044 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.09 %  = 1,356 ราย
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 12,69 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.01 %  = 148 ราย
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 6,183 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์
จากผู้กรอกแบบสอบถาม 953 ราย

วัคซีนซิโนฟาร์ม

 

affaliate-2

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 
-ปวดศีรษะ 0.13 %
-เหนื่อย เพลีย 0.09 %
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  0.10 % 
-อาการไข้ 0.09 %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.09 %

หมายเหตุ
ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 1 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3 ราย จากโรคประจำตัว 2 ราย ไม่ได้ชันสูตร 1 ราย และรอผลการชันสูตร 1 ราย  
สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 5 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 3 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 1 ราย  และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 1 รายรักษาตัวเป็นปกติแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

รายงานผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

 

affaliate-3