เปิดขั้นตอน ผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

13 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 เริ่ม 16 สิงหาคม นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดช่องทางให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19ข็มที่ 2 เริ่ม 16 สิงหาคม นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ 

ประกันสังคม

 

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน
- AstraZeneca เข็มที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2564
- Sinovac เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564

ช่องทางตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน
https://www.sso.go.th/eform_news/

วิธีการตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน
- เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/
- เลือกตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

- กรอกเลขบัตรประชาชน
- กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
- กดค้นหา

ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

 

สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะอัพเดทในสัปดาห์ถัดไป

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน