เคาะวันแล้ว สิ้นเดือนนี้ปลดล็อก"ใบกระท่อม" ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

เคาะวันแล้ว สิ้นเดือนนี้ปลดล็อก"ใบกระท่อม" ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

11 ส.ค. 2564 เวลา 20:54 น.4

พระราชบัญญัติพืชกระท่อม เคาะวันแล้ว สิ้นเดือนนี้ปลดล็อก"ใบกระท่อม"ปลูก ซื้อขาย เคี้ยว กิน ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ พ.ศ. 2564 มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 คือพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไปพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ปลกล็อกใบกระท่อม
 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกันไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสังคม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงขอชี้แจงว่านับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูกบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านจะนำมาเคี้ยวนำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใดหรือจะซื้อจะขายใบกระท่อมภายในประเทศก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป
 

ปลกล็อกใบกระท่อม

 

 

affaliate-2

ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2486 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2486 ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไปในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้หลักการก็ยังให้มีการปลูกซื้อขายบริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรียกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชนเช่นเอาไปผสมยาเสพติดที่เรียกกันว่า 4 × 100 เป็นต้นและการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป
 

ปลกล็อกใบกระท่อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ