svasdssvasds
เช็กวิธีลงทะเบียน พม. ผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่ง ขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บ.

เช็กวิธีลงทะเบียน พม. ผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่ง ขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บ.

11 ส.ค. 2564 เวลา 9:33 น.108

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชน ที่เดือนร้อน ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

เมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสาวซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (รองอธิบดี พส.) ในฐานะโฆษก พส. ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการยื่นขอรับบริการเงินช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผ่านการยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

 

พม.

 

 

นายอนุกูล กล่าวว่า   กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่ง พส. ได้มีนโยบายเปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับผู้ขอรับเงินสงเคราห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์ (E-Service) สามารถยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition  โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบ พส. ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

นางสาวซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับข้อมูลในระบบ ทางเจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน  จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้และสุดท้าย จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ โดย พส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

 

พม.

 

affaliate-2

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการ
1.สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ (คลิก)
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ"กดบันทึกข้อมูล"

 

พม.

 

ขั้นตอนการตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน 
1.เลือกเมนู "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code 
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
3.กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4.กดตรวจสอบสถานะ 

 

พม.

 

ขอบคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ