เปิดคุณสมบัติ ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 รอรับเงินเยียวยา 5,000 บ. ใน 29 จังหวัด

10 สิงหาคม 2564

เปิดคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากกรณีวันนี้ (10 ส.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะนำแผนมาตราการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินจัดสรรให้กับผู้ประกันตน ครบทั้ง 29 จังหวัด หลัง ครม. อนุมัติอย่างเป็นทางการ จะมีการโอนเงินเยียวยาจำนวน 5000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้

เปิดคุณสมบัติ ผู้ประกันตน

 

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้

- ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว
- เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
- ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน
- ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน


ส่วนคุณสมบัติของ "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้

- มีสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

เปิดคุณสมบัติ ผู้ประกันตน

พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีดังนี้

- กทม.
- กาญจนบุรี
- ชลบุรี
- ฉะเชิงเทรา
- ตาก
- นครปฐม
- นครนายก
- นครราชสีมา
- นราธิวาส
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ปราจีนบุรี
- ปัตตานี
- อยุธยา
- เพชรบุรี
- เพชรบูรณ์
- ยะลา
- ระยอง
-  ราชบุรี
- ลพบุรี
- สงขลา
- สิงห์บุรี
- สมุทรปราการ
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- สระบุรี
- สุพรรณบุรี
- อ่างทอง

เปิดคุณสมบัติ ผู้ประกันตน