สปส. เตือน นายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้เงินเยียวยา เร่งยื่นเรื่อง

10 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนไปยังนายจ้าง ให้รีบยื่นขอรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e - service

นายจ้างและผู้ประกันตน ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เข้าไปตรวจสอบสิทธิ ในเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th ปรากฎว่าไม่มีสิทธิ์ แต่นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร

 

ประกันสังคม

 

 

ม.33

 

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ ให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ สำนักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กรณีมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่มีสาขาตั้งอยู่ใน 13 จังหวัด ที่ได้รับการเยียวยาให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการ กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้เดิมโดยให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ม.33

 

ด้าน นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มนายจ้างมาตรา 33 จำนวน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างไม่เกิน 200 คน นั้น ขณะนี้มีนายจ้างได้ทยอยยื่นขอรับเงินชดเชยเข้ามาในระบบ e - service โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดนั้นมีนายจ้างทั้งหมดประมาณ 180,000 ราย

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยังได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนไปยังนายจ้างที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับค่าชดเชยเยียวยาสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบ e - service ของประกันสังคม จากนั้นปริ้นข้อมูลแบบรับการเยียวยาแล้วกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ส่งกลับมาให้ประกันสังคมโดยถ้าเป็นนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องแนบเลขบัญชีธนาคารกลับมาด้วย แต่ถ้าเป็นนายจ้างบุคคลธรรมดาให้นายจ้างผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อประกันสังคมจะได้โอนเงินให้โดยเร็ว

 

ม.33