โอนเข้าวันนี้ www.sso.go.th เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 39 40 ได้เพิ่มอีกเดือน

10 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด "เช็คสิทธิประกันสังคม" เงินเยียวยาเข้าวันนี้ www.sso.go.th ม.33 39 40 ได้เพิ่มอีกเดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด "เช็คสิทธิประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียน มาตรา 40 (ม.40) ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบล็อกดาวน์จากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับเงินเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

เงินเยียวยาเข้าวันนี้ www.sso.go.th เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน
 

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564ที่ผ่าน วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงิน เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92%

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน จำนวน 190,354 คน คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 7% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 3% จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

เงินเยียวยาเข้าวันนี้ www.sso.go.th เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33

"เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33" ได้ที่ไหน

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่น ในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมนำข้อมูล ของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่าตนเอง อยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ในที่ 7 สิงหาคม 2564

ผูกพร้อมเพย์ ให้เสร็จใน 9 ส.ค. นี้

พร้อมกันนี้ยังย้ำ ไปยังผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เงินเยียวยาเข้าวันนี้ www.sso.go.th เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews