"ประกันสังคม" พร้อมโอนเงินเยียวยา 4 ส.ค. นี้ เช็กวิธีสมัครพร้อมเพย์

30 กรกฎาคม 2564

จากกรณีที่ประกันสังคม มีมาตราการแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 กลุ่มอาชีพ

จากกรณีที่ประกันสังคม มีมาตราการแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 กลุ่มอาชีพ โดยให้แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้น สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งสามารถสมัครได้ถึงวันนี้ 30 กรกฎาคม และต้องรีบจ่ายเงินสบทบไม่เกิน 31 กรกฎาคมนี้

โดยช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม จะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน โดยสมาคมธนาคารไทยได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

 

โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
- สำหรับ 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา จะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นผู้ได้สิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไข โดย สปส.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของ สปส. โดยผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนใหม่

***ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถเช็คสิทธิได้ที่นี่ ***

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้สิทธิและมีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

สามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้ 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

- ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

ผูกพร้อมเพย์

- ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่
ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์


- ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

ผูกพร้อมเพย์


- ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

 

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

ผูกพร้อมเพย์

 

ธนาคาร

 

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ - อิสระ จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เมื่อไหร่นั้น เบื้องต้น กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อไร เนื่องจากระบบยังไม่ปิดรับลงทะเบียน ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรวบรวมผู้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสรุปยอดเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้ โดยผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนสามารถเช็กสถานะที่ www.sso.go.th