กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ

30 กรกฎาคม 2564

อีกหนึ่งช่องทางวางแผนเงินออมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนผู้ประกันตนตาม ม.40 ทางเลือก 1 ออมเงินควบคู่ไปกับ กอช.

เมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) เพจไทยคู่ฟ้า ประกาศ กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตนม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ มีรายละเอียดว่า...

มาแล้ว...อีกหนึ่งช่องทางวางแผนเงินออมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ล่าสุด กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนผู้ประกันตนตาม ม.40 ทางเลือก 1 (จ่าย 70 บาท/เดือน) สมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช. เพื่อเติมเต็มเงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี 

เพียงออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี 

กอช.

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
- ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งได้รับค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร 12 เดือน
- สามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน แต่ยังได้สิทธิเป็นสมาชิก กอช. อยู่

ที่สำคัญ สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก 2 หน่วยงานในระหว่างการทำงาน โดยจะได้เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม และเมื่ออายุ 60 ปีไปแล้ว จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. และยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย

กอช.

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ, สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน, ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน, ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. และธ.กรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, ตู้บุญเติม เป็นต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 0 2049 9000

อ่านข่าวเพิ่มเติม : 
- วันสุดท้ายแล้ว ลงทะเบียน "ประกันสังคม" ม.40 www.sso.go. th รับเงินเยียวยา 5,000
- ประกันสังคมเตือน! ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบใน 31 ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยา

ขอบคุณข้อมูล ไทยคู่ฟ้า