วิธีลงทะเบียน ประกันสังคม ม.40 www.sso.go.th รับเงินเยียวยา เหลืออีก 3 วัน

28 กรกฎาคม 2564

จากสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดหนัก ทำให้มีการประกาศสั่ง "ล็อกดาน์" มีแรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบ ประกันสังคมจึงได้ออกมาตรการเยียวยา สำหรับแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

เหลือเวลาอีกไม่มาแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียน ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้แรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเพื่อรับเงินเยียวยา โดยที่ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด และ 9 กลุ่มอาชีพ โดยต้องรีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ โดยช่องทางออนไลน์ www.sso.go.th หรือช่องทางทางอื่นๆที่ประกันสังคมได้กำหนดไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม :
- แนะวิธี ผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th 
- วิธีตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา "ประสังคม" ผ่าน www.sso.go.th ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40
 

 

 

สมัคร ม.40

 

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร
2.นครปฐม
3.นนทบุรี
4.ปทุมธานี
5.สมุทรปราการ
6.สมุทรสาคร
7.นราธิวาส
8.ปัตตานี
9.ยะลา
10.สงขลา
11.อยุธยา
12.ชลบุรี
13.ฉะเชิงเทรา

9 กลุ่มอาชีพมีดังนี้
1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
8.กิจกรรมทางวิชาการ
9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

สมัคร ม.40

 

เงื่อนไขรับสมัคร
-อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
- เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท
- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย
ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)
- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

ทางเลือกที่ 1
จ่าย70 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2
จ่าย 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3
จ่าย300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน
- ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต
- กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )
- กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท
- กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)

หลักฐานการสมัคร
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

 

สมัคร ม.40

 

สมัคร ม.40

 

สมัคร ม.40

 

ส่วนในด้านของผู้ประกันตน มาตรา 33. สามารถเช็กสิทธิของท่านได้ที่นี่

 

เช็กสิทธิ ม.33