แนะวิธี ผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th

23 กรกฎาคม 2564

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ อยู่ในหลักเกณฑ์ ในกลุ่ม 9 อาชีพ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

หลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่นั้น ก็มีกรณีการแจกเงินเยียวยา ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th และช่องทางอื่นๆ 

โดยม.33 ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านออนไลน์ คลิก ส่วน ม.39 ม.40 ยังไม่เปิดตรวจสอบสิทธิผ่านออนไลน์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : วิธีตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา "ประสังคม" ผ่าน www.sso.go.th ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

 

ประกันสังคม

 

 

ด้าน ดร.รัชดา ชี้แจงว่า ประกันสังคม แนะช่องทางลงทะเบียน พร้อมเพย์ ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเงินโอนจ่ายเยียวยา ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ ใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้ แต่ 1 บัญชีธนาคาร ผูกกับเลขบัตรประชาชนเดียวเท่านั้น!

ช่องทางลงทะเบียนพร้อมเพย์ แต่ละธนาคารแตกต่างกัน เช่น Mobile Banking ตู้ATM สาขาธนาคาร หรือคอลเซ็นเตอร์

สำหรับ "ลงทะเบียนพร้อมเพย์" ได้จะต้องมี "บัญชีธนาคาร" ก่อน ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ หลังจากนั้นจึง "ลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์" โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใด เช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

ลงทะเบียนพร้อมเพย์

 

ในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐจะต้องผูก "พร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน" ในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับ โอนเงินจากผู้อื่นได้ง่าย ๆ ไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคารอาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้ 

- ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารซีไอเอ็มบี
- ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
.