www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว

14 กรกฎาคม 2564

"ประกันสังคม"เผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆได้ด้วยตนเอง ผ่านหลายช่องทาง ใช้บัตรประชาชนใบเดียว หรือ e-services เว็บไซต์ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5,000

 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยช่องทางสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 "อาชีพอิสระ" หรือ "ฟรีแลนซ์"ได้หลายช่องทาง หรือสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว พร้อมจ่ายเงินสมทบทันที ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

 

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ไม่มีประกันสังคม ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว

สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว


     โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ลงทะเบียน ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที 

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง


 นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส.เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินค่าทำศพ คือ ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งสูญหาย หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทาง 

โดยพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราห้าหมื่นบาท

www.sso.go.th สมัครมาตรา40ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ใช้เเค่บัตรประชาชนใบเดียว

มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพ

nationphoto