svasdssvasds
เช็คสิทธิประกันสังคม จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 รับเงิน 2,000 บ.

เช็คสิทธิประกันสังคม จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 รับเงิน 2,000 บ.

11 ก.ค. 2564 เวลา 12:35 น.24

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม. 33 เช็คสิทธิรับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม กทม.-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมวงเงิน 2,500 ล้านบาท

จากกรณีที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 

อนุชา บูรพชัยศรี

โดยรัฐได้เตรียมวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ที่ผู้ประกันตน ม.33 หรือ นายจ้าง ต้องทำความเข้าใจในการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ

นายจ้าง 

- นายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง 
 
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

ลูกจ้าง 

- ลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500 บาท

- รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคน

 

วีธีรับเงินเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

- กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 

- กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

affaliate-2

วิธีลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยขั้นตอนมีวิธีดังต่อไปนี้ 

การขึ้นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

เช็คสิทธิประกันสังคม

- เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน แล้วให้ท่านไปคลิกที่ ลงทะเบียนใช้งาน

เช็คสิทธิประกันสังคม

- ถัดจากนั้นคลิกที่ ยอมรับและเข้าใช้งาน จากนั้น กดคลิกขั้นตอนต่อไป

เช็คสิทธิประกันสังคม จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 รับเงิน 2,000 บ.

- จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบตามรูป เมื่อกรอกครบแล้วคลิกที่ปุ่มตรวจสอบข้อมูล

- หลังลงทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอน Flowchart ดังรูปต่อไปนี้

เช็คสิทธิประกันสังคม

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

affaliate-3
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด