ภูเก็ตวุ่น สั่งปิด 4 สถานศึกษา พบนักเรียน-ผู้ปกครองติดโควิด

05 ก.ค. 2564 เวลา 15:00 น.

ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า เทศบาลเมืองกะทู้ ออกประกาศ เรื่อง ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้

วันนี้ (5 ก.ค.2564) ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า เทศบาลเมืองกะทู้ ออกประกาศ เรื่อง ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ยังมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลเมืองกะทู้ได้รับประสานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่ามีผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ได้รับการตรวจเชื้อ มีผลเป็นบวก และทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่านักเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้

 

อาศัยอำนาจของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 เทศบาลเมืองกะทู้ จึงประกาศปิด สถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

2.โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้

affaliate-2

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์ บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงประกาศปิดเรียนเป็นเวลา 14 วันใน ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียน มาเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือไปตามสถานที่ชุมชนแออัดต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น แต่ถ้ามีความ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

affaliate-3