เรียนออนไลน์ที่บ้าน กทม.จ่ายให้เหมือนเดิม วันละ40 ให้ผู้ปกครองมารับเงิน

18 มิ.ย. 2564 เวลา 5:54 น.

ยืนยัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกทม. เรียนออนไลน์ที่บ้าน กทม.ยังจ่ายเงินค่าอาหารให้คนละ 40 บาทต่อวันเหมือนเดิม ให้ผู้ปกครองนำไปซื้ออาหารให้ลูกได้รับประทานที่บ้าน

 18 มิ.ย.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด กทม. เปิดเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กทม. ซึ่งยังเป็นพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม และยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากได้  

แจกโค้ดส่วนลดลาซาด้า

แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จึงต้องเรียนที่บ้านแบบ 4 ON แทนการเรียนในห้องเรียน ทั้งการเรียนออนไลน์ (On Line) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) ครูส่งหนังสือเรียนให้ถึงบ้าน (On Hand) และ กลุ่มไลน์ห้องเรียน (On School Line) ซึ่งเป็นการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้ ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19  
เรียนออนไลน์ที่บ้าน กทม.จ่ายให้เหมือนเดิม วันละ40 ให้ผู้ปกครองมารับเงิน

ปกติเด็กที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกคน จะมีข้าวกินฟรีในทั้งเช้าและกลางวันที่โรงเรียน แต่เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ กทม. จึงจ่ายเงินค่าอาหารให้คนละ 40 บาทต่อวัน ให้ผู้ปกครองนำไปซื้ออาหารให้ลูกได้รับประทานที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่โรงเรียน หากโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นักเรียน กทม.ก็จะได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับ

เรียนออนไลน์ที่บ้าน กทม.จ่ายให้เหมือนเดิม วันละ40 ให้ผู้ปกครองมารับเงิน

ที่มา
ผู้ว่าฯ อัศวิน

แจกโค้ดส่วนลดลาซาด้า