"พังงา"ออกคำสั่งด่วน ปิดทุกโรงเรียนในพื้นที่อ.คุระบุรี ปรับเรียนออนไลน์

13 มิ.ย. 2564 เวลา 15:11 น.

คลัสเตอร์ชุมชนแพปลาบ้านหินลาด มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.คุระบุรี ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขยายวงกว้าง ผู้ว่าฯพังงา ตัดสินใจออกคำสั่งประกาศปิดทุกโรงเรียนในพื้นที่ อ.คุระบุรี

  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง)  แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.พบผู้ติดเชื้อใหม่  15 ราย  เขตอำเภอคุระบุรี รายที่ 83 ชายไทยอายุ  3 ปี ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว รายที่ 84-97 ชายพม่า  อาชีพลูกเรือประมง ทั้งนี้ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงไปดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจและส่งกักตัว ณ Local Qualantine ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือมีความกังวลให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน

 


โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา เลขที่ 1729/2564 เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ฉบับที่ 32 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ โดยให้มีการเรียนการสอน ระบบออนไลน์ หรือ การเรียนระบบทางไกล ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

"พังงา"ออกคำสั่งด่วน ปิดทุกโรงเรียนในพื้นที่อ.คุระบุรี ปรับเรียนออนไลน์
สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงาเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ แต่เนื่องจากพบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.คุระบุรี ทางจังหวัดจึงตัดสินใจออกคำสั่งประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ อ.คุระบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้

"พังงา"ออกคำสั่งด่วน ปิดทุกโรงเรียนในพื้นที่อ.คุระบุรี ปรับเรียนออนไลน์

affaliate-2

  สำหรับในพื้นที่ ชุมชนแพปลา บ้านหินลาด หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นคลัสเตอร์ชุมชนแพปลาบ้านหินลาด ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างแพปลา และมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน โดยหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก  ในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินตรวจคัดกรองเชิงรุก เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่งตรวจ จำนวน 249 คน  และยังคงดำเนินการคัดกรองเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนชาวอำเภอคุระบุรี

"พังงา"ออกคำสั่งด่วน ปิดทุกโรงเรียนในพื้นที่อ.คุระบุรี ปรับเรียนออนไลน์

เพื่อให้ช่วยกันระมัดระวัง ดูแลตนเอง ตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่มั่นใจหรือมีอาการสงสัยว่า จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ ต่อไป