เปิดพื้นที่สีแดงโควิดวันนี้ ชลบุรี นำโด่ง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 100 คน

18 มิ.ย. 2564 เวลา 2:48 น.

โควิด-19 ประเทศไทยวันนี้น่าห่วง หลังมีผู้ติดเชื้อในประเทศ รายใหม่ 3,058 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเม.ย. 181,919 ราย ด้าน จังหวัดชลบุรีต้องจับตา วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 142 ราย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,058 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเม.ย. 181,919 ราย ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองกับจังหวัดชลบุรี ที่ยอดผู้ป่วยพุ่งขึ้นในวันนี้ถึง 142 ราย โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี  ได้แบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละแห่งดังนี้

1. ค้นหาเชิงรุกชุมชนราชประสิทธิ์เชื่อมโยงตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 20 ราย
2. ค้นหาเชิงรุกเชื่อมโยงบาร์ออนไลน์ใน อำเภอบางละมุง 7 ราย
3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 32 ราย
4. ไปสถานที่เสี่ยงใน กทม. 1 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันมีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด 1 ราย
6. ผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัดเข้ามารักษา 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
   7.1 ในครอบครัว 37 ราย
   7.2 จากสถานที่ทำงาน 14 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 12 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 17 ราย
ลาซาด้า ลดเยอะ

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 246 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,001 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
 

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัทเมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่องขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลงอยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป 

 

เปิดพื้นที่สีแดงโควิดวันนี้   ชลบุรี นำโด่ง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 100 คน
ลาซาด้า จัดโปร