ผู้ประกอบการผับบาร์ ลุกฮือ ยื่น 8 ข้อ คลายล็อก-เยียวยา ปิด 200 วัน สูญเงินอื้อ

17 มิ.ย. 2564 เวลา 7:58 น.

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง นำโดยนายปริญ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ประสานงานนำกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจบันเทิงเข้ายื่นจดหมายผ่อนปรนมาตรการควบคุม 8 ข้อ ถึงนายชวน หลีกภัย

วันนี้ (17 มิ.ย.2564)  สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง นำโดยนายปริญ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ประสานงานนำกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน, ตัวแทนนักดนตรีกลางคืน, ตัวแทนกลุ่มผู้จัดงานอีเวนต์, ตัวแทนอาชีพอิสระ และตัวแทนชมรมคราฟท์เบียร์ เข้ายื่นจดหมายผ่อนปรนมาตรการควบคุม 8 ข้อ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

แจกโค้ดส่วนลดลาซาด้า

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืน-ธุรกิจบันเทิง และกลุ่มอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมาตลอดระยะเวลา 200 วันที่ผ่านมา และทางผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด แต่หลังคำสั่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้ต้องตกอยู่ในสภาวะตกงานและประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยจากการสั่งปิดดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 แสนล้านบาท และส่งผลให้ธุรกิจปิดกิจการ ปัญหาว่างงาน ตามมาทั้งระบบ

สำหรับข้อเสนอเพื่อผ่อนปรน-เยียวยา ทั้ง 8 ข้อ มีดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม โดยให้ปิดเฉพาะสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กักตัว

2.ข้อให้มีคำสั่งปลดล็อกเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค.เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

3.ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลบ่งชี้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยในการก่อโรค

4.ผ่อนปรนให้มีการจัดมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค.เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

5.พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้ผู้ประกอบการ ผู้บริการ และ/หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็ว

6.พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจและรักษาการจ้างงานพนักงานจากการปิดธุรกิจชั่วคราว รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่ได้รับโอกาสให้เขาถึงแหล่งการเงินเหล่านี้ พร้อมลดหย่อนภาษี

7.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ พูดคุย ในกระบวนการออกมาตราการและนโยบายต่าง ๆ

8.เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากประชาชนที่เดือดร้อน

ทั้งนี้ การยื่นขอเสนอดังกล่าวเพื่อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจกลางคืน, ธุรกิจบันเทิง หลังตลอดช่วง 50 วันที่ผ่านมา (ภายหลังการระบาดระลอก 3) ตั้งแต่ ศบค. มีคำสั่งปิดภาคธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแบบเหมารวม แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ได้มีจำนวนลดลง ทำให้สรุปได้ว่า ภาคธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงไม่ใช่สาเหตุหลักของการระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลับได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม

แจกโค้ดส่วนลดลาซาด้า