สั่งย้ายด่วน ครูโรงเรียนบดินทรเดชา โพสต์คุกคามนำภาพนักเรียนไปใช้

11 มิ.ย. 2564 เวลา 8:35 น.

ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สั่งย้ายข้าราชการครู นายวัลลภ นันตา ซึ่งเป็รครูที่โพสต์คุกคามนักเรียนผ่านโลกออนไลน์ ไปช่วยราชการที่ สพม.กรุงเทพฯเขต2แล้ว

  จากกรณีที่  อาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่ง โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมผ่านเฟซบุ๊คสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ข้อความลักษณะคุกคาม และมีการนำภาพนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนและภาพผู้อื่นประกอบข้อความ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นั้น

ลาซาด้า แจกส่วนลด


 ความคืบหน้าล่าสุดทาง นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ได้ทำหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  เรื่อง ขอส่งตัวข้าราชการครูไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดยข้อความในหนังสือระบุว่า

สั่งย้ายด่วน ครูโรงเรียนบดินทรเดชา โพสต์คุกคามนำภาพนักเรียนไปใช้

"ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ข้าราชการครูวัลลภ นันตา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้วาจาไม่สุภาพ ส่อเสียดและแสดงออกด้วยข้อความที่หยาบคาย สื่อสารและออกสื่อโซเชี่ยลเฟซบุ๊ค ด้วยประโยคที่หยาบคาย ดูถูก ก้าวร้าวหลาย

สั่งย้ายด่วน ครูโรงเรียนบดินทรเดชา โพสต์คุกคามนำภาพนักเรียนไปใช้


ประโยคที่ส่อเสียดไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้เห็นข้อความของครูเป็นจำนวนมากขาดความ เชื่อมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น ในการนี้ โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานและสื่อต่างๆ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ลดความกังวลของผู้ปกครอง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงได้สั่งย้าย ขออนุญาตส่งตัว นายวัลลภ นันตา ข้าราชการครู มาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป"

สั่งย้ายด่วน ครูโรงเรียนบดินทรเดชา โพสต์คุกคามนำภาพนักเรียนไปใช้

ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวนเสร็จสิ้นโรงเรียนจักรายงานผลเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลาซาด้า แจกส่วนลด