ร.ร.กำเนิดวิทย์ รับสมัครครูภาษาไทย วุฒิป.เอก-ป.โท เงินเดือนทะลุ5หมื่นอัพ

10 มิ.ย. 2564 เวลา 8:14 น.

โลกออนไลน์ฮือฮือ หลังจากมีการประกาศรับสมัครครูภาษาไทย ของ ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง วุฒิป.เอก-ป.โท เงินเดือนอัตราสูง เริ่ม 4 หมื่นไปจนถึง 55,000บาท+ เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ

   กรณีในกลุ่มเฟซบุ๊ค รวมแหล่งงานปริญญาเอก (Ph.D. jobs) ได้เผยข่าวที่กลายเป็นที่ฮือฮา  เมื่อทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครูภาษาไทย  1  อัตรา 

ลาซาด้า แจกส่วนลด

 -อัตรา ป.เอก เงินเดือน55,000 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ
 -อัตรา ป.โท  เงินเดือน42,500 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ

ร.ร.กำเนิดวิทย์ รับสมัครครูภาษาไทย วุฒิป.เอก-ป.โท เงินเดือนทะลุ5หมื่นอัพ

 คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก มีคุณสมบัติดังนี้
-จบสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย


-โท/เอก เกรด 3.50 ขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
-IELTS 6.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT 79 (OPTION)
-ประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี    (OPTION)

 สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี  สามารถสมัครได้ทางอีเมลล์ ภายใน 31 กค. โปรดศึกษารายละเอียดที่  https://kvis.ac.th/NewsRecruitment_TH.aspx?contentId=20789 

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน)

ร.ร.กำเนิดวิทย์ รับสมัครครูภาษาไทย วุฒิป.เอก-ป.โท เงินเดือนทะลุ5หมื่นอัพ

จึงได้จัดตั้งมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า "วังจันทร์วัลเลย์" อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบคุณ
Ph.D. jobs

ลาซาด้า ส่งฟรี