"สุชาติ ชมกลิ่น"ย้ำ ประกันสังคมเลื่อนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เพราะปัญหาวัคซีนหมด

11 มิ.ย. 2564 เวลา 6:44 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันการเลื่อนคิวฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนม.33ไป 28มิ.ย.นี้ ไม่เกี่ยวกับการที่วัคซีนหมด เเค่จะเคลียร์เรื่องยอดวัคซีน ปรับปรุงจัดการระบบใหม่ บางบริษัทส่งยอดพนง.มาไม่ตรง

    กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เมื่อในวันนี้ 11 มิ.ย.64 ทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เลื่อนคิวฉีดวัคซีน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด แล้วจะเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.64

 ลาซาด้าแจกโค้ด

 


เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 โดยที่ผ่านมาได้บริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 2 แสนราย

  ล่าสุดนั้นทาง นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะหยุดปรับปรุงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนเป็นการชั่วคราว ในทั้งหมด 45 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 12-27 มิถุนายนนี้ เพื่อขอเคลียร์ยอดพนักงานหรือแรงงานของบริษัทต่างๆ ที่จะขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาให้กับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากพบปัญหาว่าบางบริษัทส่งยอดพนักงานเข้ามาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายฉีดวัคซีนจริงกลับมีจำนวนไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้  ย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนหมด หรือไม่เพียงพอ

  ทั้งนี้ได้ขอให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทที่เคยส่งยอดพนักงานเข้ามา นำกลับไปปรับปรุงให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงจำนวนพนักงานที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับสำนักงานประกันสังคม 

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด