สำนักงานประกันสังคม ประกาศเลื่อนคิวฉีดวัคซีน เตรียมนัดหมายใหม่อีกครั้ง

11 มิ.ย. 2564 เวลา 5:46 น.

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เเจ้งปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 28 มิถุนายน 2564

  11 มิ.ย.64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด แล้วจะเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.64 โดยระบุว่า
ลาซาด้า ส่งฟรี

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์เป็นการชั่วคราว

สำนักงานประกันสังคม ประกาศเลื่อนคิวฉีดวัคซีน เตรียมนัดหมายใหม่อีกครั้ง

โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานประกันสังคม ประกาศเลื่อนคิวฉีดวัคซีน เตรียมนัดหมายใหม่อีกครั้ง

 ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 โดยที่ผ่านมาได้บริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 2 แสนราย

สำนักงานประกันสังคม ประกาศเลื่อนคิวฉีดวัคซีน เตรียมนัดหมายใหม่อีกครั้ง

ลาซาด้า