นายก อบต.ราชาเทวะ เเจงเเล้ว เสาไฟกินรีต้นละเเสน ตั้งถี่ๆชิดกันมันมีเหตุผล

10 มิ.ย. 2564 เวลา 17:10 น.

นายก อบต.ราชาเทวะ ออกมาชี้เเจงเสาไฟกินรีประติมากรรม ต้นละเกือบเเสนบาท ทั้งโครงการ งบกว่า 642 ล้านบาท ยันต้องการให้พื้นที่เข้าไม่ถึง เกิดการพัฒนา ด้านปปป.ลงพื้นที่ ตรวจสอบเเล้ว

จากกรณี ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ได้มีรายงานว่า สำนักข่าวอิศรา และเพจต้องแฉ ได้นำเสนอพิรุธโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีประติมากรรมกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่มีประเด็นคุ้มค่าหรือไม่ ทางชมรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะดังกล่าวทั้งหมด 7 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  642,650,000 บาท จำนวน 6,773 ต้น เฉลี่ยต้นละ 94,884 บาท  และทั้ง 7 โครงการ มีบริษัท บางกอกไฟถนน เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงานไปทั้งหมด ต้องฝากไปยังหน่วยงานตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบด้วย เนื่องจากใช้งบประมาณราคาสูงและติดตั้งเป็นจำนวนมาก

แจกส่วนลด ลาซาด้า

นายก อบต.ราชาเทวะ เเจงเเล้ว เสาไฟกินรีต้นละเเสน ตั้งถี่ๆชิดกันมันมีเหตุผล

  สำหรับโครงการลักษณะดังกล่าวทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่..

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1,811 ต้น (e-bidding)

งบประมาณ 171,840,000 บาท

เลขที่โครงการ : 62047143574

2.โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และบริเวณริมคลองเทวะคลองตรง หมู่ที่ 10 จำนวน 600 ต้น

งบประมาณ 56,950,000 บาท

เลขที่โครงการ : 62117133549

3.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น

งบประมาณ 50,920,000 บาท

เลขที่โครงการ : 63037631752

4.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้นพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 16 จุด

งบประมาณ 32,950,000 บาท

เลขที่โครงการ : 63067041745

5.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุด

งบประมาณ 74,760,000 บาท

เลขที่โครงการ : 63087091222

6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภานในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น

งบประมาณ 117,150,000 บาท

เลขที่โครงการ : 63097604674

7.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,456 ต้น

งบประมาณ 138,080,000 บาท

เลขที่โครงการ : 63117286572

 

นายก อบต.ราชาเทวะ เเจงเเล้ว เสาไฟกินรีต้นละเเสน ตั้งถี่ๆชิดกันมันมีเหตุผล
  ล่าสุดนั้นทาง นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงกรณีเสาไฟกินรีพลังงานแสงอาทิตย์ ว่าได้มีการจัดทำประชามติถึงความต้องการของชาวบ้านว่าต้องการพัฒนาทางด้านใดก่อน แล้วจึงเสนอเข้าสู่แผนของโครงการ

นายก อบต.ราชาเทวะ เเจงเเล้ว เสาไฟกินรีต้นละเเสน ตั้งถี่ๆชิดกันมันมีเหตุผล

ซึ่งความต้องการของชาวบ้านมี 2 เรื่อง คือ การทำถนนให้เป็นถนนคอนกรีต และเสาไฟส่องสว่าง จากงบประมาณของ อบต.ที่มีตอนนี้ ทำได้เพียงเสาไฟฟ้าส่องสว่างก่อน

จึงนำมาเสนอทาง อบต. จากนั้นจึงเปิดให้บริษัทเข้าประมูลเพื่อเสนอราคาแข่งกัน ในระบบ E-Bidding ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งตนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ส่วนกรณีติดตั้งเสาไฟใกล้กัน

นายก อบต.ราชาเทวะ เเจงเเล้ว เสาไฟกินรีต้นละเเสน ตั้งถี่ๆชิดกันมันมีเหตุผล

ทางคณะกรรมการทีโออาร์ เป็นผู้กำหนดว่า แต่ละต้นต้องมีระยะห่างกัน 20 เมตร ไฟจะได้สว่างเท่ากันหมด ส่วนการติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ถนนลูกรัง หรือซอยเปลี่ยว นายก อบต.ให้เหตุผลว่า พื้นที่ตรงไหนที่ยังไม่พัฒนา ก็จะทำให้ตรงนั้นเกิดการพัฒนา พร้อมยืนยันว่าทำเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน 

ขอบคุณ
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
สำนักข่าวไทย

ลาซาด้า 9 บาท