เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือน มิถุนายน คนละ 600 เข้าแล้ววันนี้

10 มิ.ย. 2564 เวลา 8:28 น.

มีรายงานเงินอุดหนุนบุตรประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท เข้าแล้ววันนี้ ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ลิ้ง ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เงินอุดหนุนบุตรประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 เข้าแล้ว  จำนวน 600 บาท ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ลิ้ง ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร  จากการที่รัฐบาลจัดโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กแรกเกิด โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 6 ขวบ โดยจะมีเงื่อนไขกำหนดสำหรับ เด็กที่จะได้รับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีเกิด หรือ รายได้ของผู้ปกครอง 
 ลาซาด้าแจกโค้ด

โดยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท มีรายละเอียดดังนี้  ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน เนื่องด้วยทางกรมกิจการ และเยาวชนจะทราบผลการจ่ายเงินอีก 14 วันหลังมีการจ่ายเงินไปแล้ว  ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ลิ้ง ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 

สำหรับเงื่อนไขการได้รับเงินอุดหนุนบุตร คือ

1.เด็กต้องมีสัญชาติไทย
2.เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ได้รับเงินจนกว่าครบ 6 ปี
3.ครอบครัวเด็กต้องมีรายได้น้อยเมื่อหารจำนวนคนทั้งหมด รายได้เฉลี่ยย
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
4.เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
5.ระหว่างตั้งครรภ์จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องรอดคลอดก่อน

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิและต้องการยื่นสิทธิมีขั้นตอนดังนี้ 

1.เตรียมเอกสารแบบคำร้องของลงทะเบียนโหลดผ่านทางเว็บไซต์เงินอุดหนุนบุตร
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
3.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
4.สมุดบัญเงินฝากของผู้ปกครอง
5.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
6.หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบเอกสารใบรับรองเงินเดือน
7.สำเนาเอกสาร บัตรข้าราชการ บัตรแสดงสถานะ ตำแหน่ง 

โดยประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา  ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ,ส่วนภูมิภาค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 

ขั้นตอนการไปยื่นสิทธิ์
1.เตรียมเอกสารที่กล่าวถึงก่อนหน้าให้เรียบร้อย ไปที่สถานที่ใกล้บ้าน 
2.หน่วยงานรับลงทะเบียน รับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล
3.เจ้าหน้าที่บันทึกและนำรายชื่อเข้าสู่ระบบ ส่งให้กรมบัญชีกลาง กรมก็จะส่งรายชื่อให้กรมการปกครอง
 เพื่อตรวจสอบ
4.หากผ่านก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อและรอเงินโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 9 หรือ 10 ของทุกเดือน

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด