ประจวบฯวุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย โยงคลัสเตอร์ 2 โรงงาน

10 มิถุนายน 2564

ประจวบฯวุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของคลัสเตอร์โรงงานผลไม้กระป๋องและโรงงานแปรรูปไก่ และตรวจพบจากคลินิก ARI ใน อ.หัวหิน 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี กำลังสอบสวนหาสาเหตุ

วันที่ 10 มิ.ย.64 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของคลัสเตอร์โรงงานผลไม้กระป๋องและโรงงานแปรรูปไก่ และตรวจพบจากคลินิก ARI ใน อ.หัวหิน 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี กำลังสอบสวนหาสาเหตุ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า วันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 94 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,023 ราย รักษาหายแล้ว 1,623 ราย กำลังรักษา 390 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ โรงงานผลไม้กระป๋อง (บริษัท โดล) จำนวน 66 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 63 ราย เพศชาย 3 ราย ยอดสะสม 287 ราย, กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และโรงงานแปรรูปไก่ (บริษัท สุรชัย โพลทรีฟู๊ดส์) จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 18 ราย เพศชาย 9 ราย ยอดสะสม 127 ราย

ประจวบฯวุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย โยงคลัสเตอร์ 2 โรงงาน

 

และตรวจพบจากคลินิก ARI ใน อ.หัวหิน 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี กำลังสอบสวนหาสาเหตุ

ส่วนสถานการณ์การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ตรวจแล้ว 16,973 ราย พบเชื้อ 1,781 ราย จากการตรวจเชิงรุก 8,339 ราย พบเชื้อ 242 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างกักตัว 258 ราย