เช็กเลย 3 กลุ่มบุคคล เงินโอนเข้าวันนี้ 10 มิถุนายน 2564 - ไทยนิวส์ออนไลน์

10 มิ.ย. 2564 เวลา 2:03 น.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข้อความว่า เงินเข้า 3 กลุ่ม วันที่ 10 มิถุนายน 2564

1.เบี้ยผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท / อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท / อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท / อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

ลาซาด้า ส่งฟรี

2.เบี้ยผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับ 1,000 บาท (เข้าบัญชีผู้พิการ 800 บาท+เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท) อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท ผู้พิการทั่วไป ได้รับ 800 บาท

เช็กเลย 3 กลุ่มบุคคล เงินโอนเข้าวันนี้ 10 มิถุนายน 2564 - ไทยนิวส์ออนไลน์

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ในครอบครัวรายได้น้อย) ได้รับ 600 บาท

เช็กเลย 3 กลุ่มบุคคล เงินโอนเข้าวันนี้ 10 มิถุนายน 2564 - ไทยนิวส์ออนไลน์

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ลาซาด้า ส่งฟรี