10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 2 มิ.ย. 64

02 มิถุนายน 2564

วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2564 ) ทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความว่า 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.

10 อันดับจังหวัดแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กทม. 680 ราย รวมยอดสะสม 43,117 ราย

2.สมุทรปราการ 466 รวมยอดสะสม 7,738 ราย

3.เพชรบุรี 449 รวมยอดสะสม 6,361 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 2 มิ.ย. 64
 

4.ตรัง 176 ราย รวมยอดสะสม 841 ราย

5.สมุทรสาคร 78 รวมยอดสะสม 2,717 ราย

6.นนทบุรี 62 รวมยอดสะสม 6,979 ราย

7.ปทุมธานี 39 ราย รวมยอดสะสม 3,722 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 2 มิ.ย. 64

8.นาราธิวาส 34 รวมยอดสะสม 964 ราย

9.อยุธยา 33 รวมยอดสะสม 1,277 ราย

10.ชลบุรี 29 รวมยอดสะสม 4,743 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 2 มิ.ย. 64

ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19