พบลูกจ้าง บขส. สายใต้ใหม่ ติดโควิด-19 พ่วงกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดอีก 9 ราย

02 พ.ค. 2564 เวลา 16:59 น.

1 พ.ค. 2564 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายงานว่า พบ​ลูกจ้างรายวัน​ ติดเชื้อโควิด-19 จากภรรยา จำนวน 1 ราย ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้ว โดยลูกจ้างคนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่คัดแยกพัสดุ​ ก่อนนำสินค้าขึ้นรถโดยสาร ที่สายใต้ใหม่

โดยหลังจากทราบว่าภรรยาติดเชื้อโควิด-19 ได้โทรศัพท์แจ้งผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  และได้กักตัวจนทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ บขส.ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์รับ-ส่ง พัสดุตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 ราย เข้ากักตัวสังเกตอาการ 14 วัน อย่างไรก็ดี บขส. ได้เปิดให้บริการศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตามปกติ ตั้งแต่เวลา  04.00 -21.00 น. โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดเว้นระยะห่าง ให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ได้กำชับให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่างขณะปฏิบัติหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการบุคคลภายนอก จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปากและจมูกโดยไม่จำเป็น

affaliate-2

และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ที่มา สวพ.91

 

affaliate-3