บขส.เตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงสงกรานต์ก

10 เม.ย. 2564 เวลา 10:36 น.

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดรถ บขส. / รถร่วม / รถตู้ (เที่ยวไป) จำนวน 3,443 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 40,017 คน ส่วนเที่ยวกลับ ได้จัดรถบขส. / รถร่วม / รถตู้ จำนวน 3,470 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 31,868 คน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา ประมาณ 50,000 คน บขส.จัดรถโดยสารเที่ยวไป กว่า 5,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้กว่า 100,000 คน ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาเดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสาร อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลารถออก ผู้ที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าให้ตรวจสอบเวลาและจุดขึ้นรถที่ระบุในตั๋วโดยสาร โดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้ บขส.นำรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 เท่านั้น

 

บขส. ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารนำตั๋วโดยสารมาขอคืนแล้ว 4,160 ใบ คิดเป็น 6.58% โดยตั๋วโดยสารที่จองล่วงหน้าเดินทางในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วมากที่สุด จำนวน 1,074 ใบ ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สกลนคร / กรุงเทพฯ-นครพนม และกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

บขส.เตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงสงกรานต์ก

affaliate-2

ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 บขส.เพิ่มการเฝ้าระวังในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ สมารถสอบถามรายละเอียดข้อมูล บขส. เพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

affaliate-3