กทม. สั่งปิด 3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม

07 เม.ย. 2564 เวลา 16:36 น.1

กทม. ให้ปิด 3สถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564 หลังพบนักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลเป็นบวก

7 เม.ย.64  นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักพัฒนาสังคมได้รับรายงานจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  มีผลเป็นบวก

 

และอยู่กระบวนการรักษาพยาบาลและกักตัว และกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียนเดียวกันได้เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) 2.นักศึกษาหลักสูตรวิชาแต่งผมสตรี ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการป้องกัน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อและกักตัว เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักพัฒนาสังคม อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) 

affaliate-2

จึงให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน

กทม. สั่งปิด 3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม

 

affaliate-3