เตือน"ติดกรอบป้ายทะเบียนรถ"ต้องดูให้ดี ไม่งั้นอาจโดนปรับ 2,000 ไม่รู้ตัว รีบเปลี่ยนก่อนสายไป

03 เม.ย. 2564 เวลา 13:49 น.9

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ออกมาเตือนสำหรับผู้ที่"ติดกรอบป้ายทะเบียนรถ"แบบมี่แถมมาฟรีๆ บางครั้งต้องดูให้ดี ไม่งั้นอาจโดนปรับ 2,000 ไม่รู้ตัว โดยพระราชบัญญัติ รถยนต์ 2522 มาตรา 11 มาตรา 60

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า

เวลาออกรถตามศูนย์รถ มักจะให้กรอบป้ายมาด้วย ลองดูก่อนว่ามันไปบังตัวหนังสือป่าว ไม่งั้นอาจโดนจับได้
 

การติดทะเบียน จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี 2554 ข้อ 5 วรรค 2 ระบุว่า “...ต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ จนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น"

.

พระราชบัญญัติ รถยนต์ 2522 มาตรา 11 มาตรา 60 มีหลักว่า รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

.

จะเห็นได้ว่า ป้ายที่ศูนย์แถมมาให้มันบังสระอุ ซึ่งเป็นการปิด บัง จนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวอักษร ซึ่งเป็นการติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุด 2000 บาท ตาม กฎกระทรวงและ พรบ รถยนต์ ดังที่กล่าวมา

.

affaliate-2

ในเรื่องนี้อาจจะมองว่าไม่มีเจตนาที่จะปิดบัง ในทางกฎหมาย คุณรู้ว่ามันบังตัวอักษรแล้วยังเอามาใช้ ข้ออ้างว่าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอามาอ้างไม่ได้ ใครใช้อยู่ ก็ระวังโดนจับก็แล้วกัน

.

ทนายรัชพล ศิริสาคร

โทร 0957563521

เตือน"ติดกรอบป้ายทะเบียนรถ"ต้องดูให้ดี ไม่งั้นอาจโดนปรับ 2,000 ไม่รู้ตัว รีบเปลี่ยนก่อนสายไป