ภาพล่าสุด เกาะกูด หลังนักท่องเที่ยวเต็มเกาะ กลับมาคึกครื้นอีกครั้ง

27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 น.

เผยภาพล่าสุด แหล่งท่องเที่ยวทะเลเกาะกูด หลังจากที่นักท่องมาเที่ยวเต็มเกาะ เริ่มจะกลับมาคึกครื้นอีกครั้ง

จากกรณี ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเช็คอินเพื่อรับตั๋วเรือบุญศิริ ที่จองไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินทางไปยังเกาะกูดในเวลา 10.00 น. กว่า 300 คน ที่เป็นเที่ยวแรก

 

ภาพล่าสุด เกาะกูด หลังนักท่องเที่ยวเต็มเกาะ กลับมาคึกครื้นอีกครั้ง

 

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกว่า 300-400 คน รอและอยู่ระหว่างเดินทางมาเพื่อเดินทางในเที่ยวที่ 2 เวลา 13.00 น. แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีก จึงต้องจัดเที่ยวเสริมในเวลา 15.00 น. เพิ่มอีกเที่ยวหนึ่ง

 

ภาพล่าสุด เกาะกูด หลังนักท่องเที่ยวเต็มเกาะ กลับมาคึกครื้นอีกครั้ง

 

affaliate-2

ทั้งนี้ ขณะที่บริเวณที่ซื้อตั๋วของเรือเกาะกูดเอกซ์เพรส และเกาะกูดปรินซ์เซส ที่จะออกเดินทางในเวลา 12.30 น. และในเวลา 13.00 น.ก็มีนักท่องเที่ยวกว่า 400 คน เตรียมเดินทางไป เกาะกูดเช่นกัน ซึ่งรวมแล้ววันนี้มีนักท่องเที่ยวกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทอีกจำนวนหนึ่ง จำนวนกว่า 10 เที่ยว

 

ภาพล่าสุด เกาะกูด หลังนักท่องเที่ยวเต็มเกาะ กลับมาคึกครื้นอีกครั้ง