วันมาฆบูชา ขึ้นทางด่วนฟรี 3เส้นทาง

24 ก.พ. 2564 เวลา 15:22 น.

วันมาฆบูชา กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ทางด่วนขั้นที่ 1 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนขั้นที่2  31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา ด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด  10 ด่าน รวม 3 สายทาง 60 ด่าน

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)แจ้งว่า  วันที่ 26 ก.พ.64  (วันมาฆบูชา) กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ เฉลิมมหานคร  (ทางด่วนขั้นที่ 1) 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2)  31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา(ด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)  10 ด่าน รวม 3 สายทาง 60 ด่าน   ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน 

ทั้งนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ที่ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนให้บริษัทอีก 15 ปี 8 เดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

affaliate-2

สำหรับผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 และผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลดApplication "EXAT Portal"เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งานApplication อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)  ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

         

affaliate-3