บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) AAV ขาดทุน 4.7 พันล้าน ในปี 63!

24 ก.พ. 2564 เวลา 15:08 น.1

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) (AAV) ขาดทุน 4.7 พันล้าน ในปี 63

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) (AAV) แจ้งว่า ผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 4,764.09 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 905% จากปี 2562 ที่ขาดทุน 473.99 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 4 ปี 2563 ขาดทุน 1,114.44 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,445% จากปี 2562 ที่ขาดทุน 72.1 ล้านบาท ขณะที่ รายได้รวมปี 2563 อยู่ที่ 16,237.3 ล้านบาทลดลง 61% และไตรมาส 4 มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,158.6 ล้านบาท ลดลง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากภาคท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้บริการเพียง 9.49 ล้านคน จากปีก่อนที่อยู่ที่ 22.15 ล้านคน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารที่ 9.4 ล้านคนด้วยอัตราขนส่งผู้โดยสารที่ 75% ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวไทย และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 4 ของปี 2564 เช่นเดียวกับทิศทางอุตสาหกรรม รวมถึงขยายโอกาสธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการขนส่งวัคซีนทางอากาศในประเทศและภูมิภาค 

 

affaliate-2

นอกจากนี้ ได้มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับลดต้นทุนและเลื่อนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงในปีนี้ไม่มีแผนรับมอบเครื่องบิน และมีแผนคืนเครื่องบินที่หมดอายุตามสัญญาเซ่าและหมุนเวียนเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเซีย ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีฝูงบินจำนวน 54 ลำ ทั้งนี้ การปรับลดขนาดฝูงบินเป็นไปตามคาดการณ์การท่องเที่ยวจากผลกระทุบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักระยะเพื่อให้สภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมกลับมาปกติ

 

affaliate-3