เปิดภาพ ทะเลสาบดอยเต่า น้ำแห้งเหือด กลายเป็นทุ่งหญ้า หลังเจอภัยแล้ง

23 ก.พ. 2564 เวลา 14:38 น.10

เปิดภาพ ทะเลสาบดอยเต่า น้ำแห้งเหือด กลายเป็นทุ่งหญ้า หลังเจอภัยแล้งหนัก

จากกรณี ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้งหนัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่มีน้ำ จากที่ปกติทะเลสาบแห่งนี้จะมีน้ำเต็ม ภูมิประเทศมีความชุ่มฉ่ำตลอดปี พื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งของแพที่พักและแพร้านอาหาร ซึ่งคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ แต่ตอนนี้กลับแล้งจัดจนแห้งขอด แพต่าง ๆ จอดนิ่งสนิทอยู่บนผืนดิน กลายเป็นทุ่งเลี้ยงควายหลายพันตัว

 

เปิดภาพ ทะเลสาบดอยเต่า น้ำแห้งเหือด กลายเป็นทุ่งหญ้า หลังเจอภัยแล้ง

 

ทางด้าน เจ้าของแพร้านอาหารดอยเต่าริมปิง เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบหนักจากผลกระทบภัยแล้ง รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปพร้อมกับน้ำในทะเลสาบ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มาตลอดทั้งปี ทำให้ลูกค้าหายไปทั้งหมด ไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียว ซ้ำร้ายมาเจอปัญหาภัยแล้งอีก

 

เปิดภาพ ทะเลสาบดอยเต่า น้ำแห้งเหือด กลายเป็นทุ่งหญ้า หลังเจอภัยแล้ง

 

affaliate-2

ทั้งนี้ ทะเลสาบดอยเต่า ถือเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อน รวมถึงเป็นต้นน้ำของลำน้ำปิง  โดยมีหลักสุดท้ายอยู่ปลายสุดที่จังหวัดตาก ชาวเขาซึ่งอาศัยอยู่ในที่ลุ่มของอ่างเก็บน้ำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่บนที่สูงเหนือเขื่อน ในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งขณะนั้นพวกเขาประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามเชิงเขาริมน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีฝนตกชุกตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้น้ำในอ่างมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมบริเวณแปลงเพาะปลูก การจับปลาในทะเลสาบจึงกลายเป็นอาชีพหลัก โดยมีร้านอาหารบนแพ และแพที่พัก เป็นธุรกิจที่ติดตามมาพร้อมๆกับการท่องเที่ยว

 

เปิดภาพ ทะเลสาบดอยเต่า น้ำแห้งเหือด กลายเป็นทุ่งหญ้า หลังเจอภัยแล้ง

 

affaliate-3