คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

28 ม.ค. 2564 เวลา 13:25 น.1

คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

เรียกได้ว่าใกล้ถึงวันลงทะเบียนกันแล้ว สำหรับโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แจกเงิน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาวิกฤตโควิด-19 ผ่าน สำหรับวิธีการลงทะเบียน สำหรับคนที่รัฐไม่มีฐานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งโครงการเราชนะได้ช่วยเหลือครอบคลุมทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน 15 ล้านคนแล้ว และจากนี้อาจจะมีการช่วยเหลือกลุ่มเก็บตกอื่น ๆ

 

คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

 

คนที่อยู่ในกลุ่มเก็บตกนั้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างของรัฐที่เงินเดือนน้อย และมีความเสี่ยงว่างบประมาณไม่พอจัดจ้างในปีต่อไปก็อาจถูกเลิกจ้าง กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแล แต่จะมีระบบการคัดกรอง เช่น หากเป็นลูกจ้างรัฐ ต้องไม่อยู่ในบัญชีของ ก.พ. คือ เป็นข้าราชการประจำ หรือหากเป็นพนักงานเอกชน และมีประกันสังคมมาตรา 33 ก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อย เช่น เป็นลูกจ้างรายวัน เป็นต้น

 

คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

 

affaliate-2

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาเกณฑ์รายได้ที่เหมาะสม เรื่องการรับเงินเดือน และพูดคุยกับกรมบัญชีกลาง เพื่อจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้อยู่ แต่ต้องมีการดูข้อกฎหมายให้รอบคอบ และมีมาตรการที่แยกออกมาจากเราชนะ โดยคาดว่าจะเร่งพิจารณาให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2565

 

คลังเผย "เราชนะ" เล็งเยียวยา ลูกจ้างรัฐ เงินเดือนน้อย

 

affaliate-3