หวยฮานอยวันนี้ 28 11 65 หวยฮานอย ฮานอยพิเศษ หวยฮานอยปกติ ตรวจหวยฮานอย ฮานอย vip

27 พฤศจิกายน 2565

หวยฮานอยวันนี้ 28 11 65 ฮานอยล่าสุด ผลหวยฮานอย ตรวจหวยฮานอย หวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยเฉพาะกิจ หวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยปกติ และ หวยฮานอย vip

  ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ 28 11 65  หวยฮานอย 28/11/65 หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร หวยฮานอยเฉพาะกิจ หวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยปกติ หวยฮานอย vip ตรวจฮานอย ผลหวยฮานอยวันนี้ 28 พ.ย.65 แนวทาง หวย ฮานอย วัน นี้ ออก อะไร พร้อมกับมีการรวบรวมแนวทางเสี่ยงโชค รายละเอียดผลหวยฮานอย สถิติหวยฮานอย หวยออก หวยฮานอยย้อนหลัง2565 สถิติฮานอยย้อนหลัง หวยฮานอยเวียดนาม หวยฮานอยออก ลุ้นหวยฮานอยวันนี้พร้อมกัน หวยฮานอยล่าสุด 

หวยฮานอยวันนี้ 20 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร20พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 9078
เลข 3 ตัวบน : 078
เลข 2 ตัวบน : 78
เลข 2 ตัวล่าง : 18

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 2060
เลข 3 ตัวบน : 060
เลข 2 ตัวบน : 60
เลข 2 ตัวล่าง :13

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 0770
เลข 3 ตัวบน : 770
เลข 2 ตัวบน : 70
เลข 2 ตัวล่าง :03

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 2848
เลข 3 ตัวบน : 848
เลข 2 ตัวบน : 48
เลข 2 ตัวล่าง : 41 

หวยฮานอย หวย ฮานอย หวยฮานอยวันนี้ ฮานอยพิเศษ หวยฮานอยล่าสุด ตรวจ หวย ฮานอย  ฮานอยปกติ  หวยฮานอย vip หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร สถิติหวยฮานอย ฮานอยย้อนหลัง สดหวยฮานอย

หวยฮานอยวันนี้ 22 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร22พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 1891
เลข 3 ตัวบน : 891
เลข 2 ตัวบน : 91
เลข 2 ตัวล่าง : 26

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 5986
เลข 3 ตัวบน : 986
เลข 2 ตัวบน : 86
เลข 2 ตัวล่าง : 84

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 0529
เลข 3 ตัวบน :  529
เลข 2 ตัวบน : 29
เลข 2 ตัวล่าง : 74

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 5095
เลข 3 ตัวบน :  095
เลข 2 ตัวบน : 95
เลข 2 ตัวล่าง : 07

 

 

หวยฮานอยวันนี้ 23 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร23พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 7234
เลข 3 ตัวบน : 234
เลข 2 ตัวบน : 34
เลข 2 ตัวล่าง : 25

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 8635
เลข 3 ตัวบน : 635
เลข 2 ตัวบน : 35
เลข 2 ตัวล่าง : 62 

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 7779
เลข 3 ตัวบน : 779
เลข 2 ตัวบน : 79
เลข 2 ตัวล่าง : 73

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 6127
เลข 3 ตัวบน : 127
เลข 2 ตัวบน : 27
เลข 2 ตัวล่าง : 52

หวยฮานอยวันนี้ 24 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร24พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 7234
เลข 3 ตัวบน : 234
เลข 2 ตัวบน : 34
เลข 2 ตัวล่าง : 25

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 8635
เลข 3 ตัวบน : 635
เลข 2 ตัวบน : 35
เลข 2 ตัวล่าง : 62 

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 7779
เลข 3 ตัวบน : 779
เลข 2 ตัวบน : 79
เลข 2 ตัวล่าง : 73

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 6127
เลข 3 ตัวบน : 127
เลข 2 ตัวบน : 27
เลข 2 ตัวล่าง : 52

 

หวยฮานอยวันนี้ 25 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร25พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 6966
เลข 3 ตัวบน : 966
เลข 2 ตัวบน : 66
เลข 2 ตัวล่าง : 95

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 5720
เลข 3 ตัวบน : 720
เลข 2 ตัวบน : 20 
เลข 2 ตัวล่าง : 23

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 6819
เลข 3 ตัวบน : 819
เลข 2 ตัวบน : 19
เลข 2 ตัวล่าง : 00

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 4672
เลข 3 ตัวบน : 672
เลข 2 ตัวบน : 72
เลข 2 ตัวล่าง : 79

ตรวจหวยฮานอย ผลหวยฮานอยล่าสุด  หวยฮานอยวันนี้ 26 พ.ย. 65 ผลฮานอย 26/11/65 ฮานอยพิเศษ ตรวจฮานอย

ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจ  หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

เลข 4 ตัว : 7435
เลข 3 ตัวบน : 435
เลข 2 ตัวบน : 35
เลข 2 ตัวล่าง : 86

ผลหวยฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 3463
เลข 3 ตัวบน : 463
เลข 2 ตัวบน : 63
เลข 2 ตัวล่าง : 78

ผลหวยฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 7896
เลข 3 ตัวบน : 896
เลข 2 ตัวบน : 96
เลข 2 ตัวล่าง : 31

ผลหวยฮานอย vip

เลข 4 ตัว : 9652
เลข 3 ตัวบน : 652
เลข 2 ตัวบน : 52
เลข 2 ตัวล่าง : 82

 

หวยฮานอยวันนี้ 27 11 65 ตรวจหวยฮานอย   ผลฮานอย  ตรวจฮานอย ตรวจนอย  หวยฮานอยออกอะไร27พ.ย.65

ผลหวยฮานอยวันนี้ ฮานอยเฉพาะกิจ  

เลข 4 ตัว : 7881
เลข 3 ตัวบน : 881
เลข 2 ตัวบน :81
เลข 2 ตัวล่าง : 39

ผลหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษ

เลข 4 ตัว : 0251
เลข 3 ตัวบน : 251
เลข 2 ตัวบน : 51
เลข 2 ตัวล่าง : 21

ผลหวยฮานอย ฮานอยปกติ

เลข 4 ตัว : 7857
เลข 3 ตัวบน : 857
เลข 2 ตัวบน : 57
เลข 2 ตัวล่าง : 62

ผลหวยฮานอย ฮานอย vip หวยฮานอยvip

เลข 4 ตัว : 9870
เลข 3 ตัวบน : 870
เลข 2 ตัวบน : 70
เลข 2 ตัวล่าง : 60

 

   ทั้งนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหวยฮานอย ในที่นี้ทางไทยนิวส์จะพาไปรู้จักกับหวยฮานอยกันให้มากยิ่งขึ้น  หวยฮานอย คืออะไร .... หวยฮานอย เป็นหวยประเทศเวียดนาม

หวยฮานอย มีกี่ประเภทปัจจุบัน หวยฮานอย มี 4 ประเภท ได้แก่
-หวยฮานอยปกติ
-หวยฮานอยพิเศษ
-หวยฮานอย vip
-หวยฮานอยเฉพาะกิจ

หวยฮานอยปกติ คืออะไร

 ออกรางวัลทุกวัน เวลา 18.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) มีรางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่ 7 และรางวัลพิเศษใหญ่สุด 1 รางวัล รวม 27 รางวัล
-รางวัลพิเศษ 5 ตัว จำนวน 1 รางวัล
-รางวัลที่หนึ่ง 5 ตัว จำนวน 1 รางวัล
-รางวัลที่สอง 5 ตัว จำนวน 2 รางวัล
-รางวัลที่สาม 5 ตัว จำนวน 6 รางวัล
-รางวัลที่สี่ 4 ตัว จำนวน 4 รางวัล
-รางวัลที่ห้า 4 ตัว จำนวน 6 รางวัล
-รางวัลที่หก 3 ตัว จำนวน 3 รางวัล
-รางวัลที่เจ็ด 2 ตัว จำนวน 4 รางวัล

หวยฮานอย หวย ฮานอย หวยฮานอยวันนี้ ฮานอยพิเศษ หวยฮานอยล่าสุด ตรวจ หวย ฮานอย  ฮานอยปกติ  หวยฮานอย vip หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร สถิติหวยฮานอย ฮานอยย้อนหลัง สดหวยฮานอย

  หวยฮานอยออกรางวัลทุกวัน ยกเว้นวันหยุดในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงหยุดประกาศผลประจำปีของสลากกินแบ่งประเทศเวียดนาม

หวยฮานอยพิเศษ คืออะไร ?


เป็นหวยฮานอย รูปแบบออนไลน์  ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการระดมเงินทุนในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ออกรางวัลทุกวันในเวลา 17.30 น. 

หวยฮานอยVIPคืออะไร ?

หวยฮานอย อีกหนึ่งประเภท โดยการออกผลรางวัลนั้นเหมือนกับ หวยฮานอยปกติ แต่แตกต่างกันที่ช่วงเวลาในการประกาศผลรางวัล โดยหวยฮานอยVIPออกทุกวันเวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

หวยฮานอยเฉพาะกิจ คืออะไร ?
รูปแบบคล้าย ๆ กันกับ หวยฮานอยพิเศษ และ หวยฮานอย vip โดยออกทุกวันเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

การออกรางวัลหวยฮานอย หวยฮานอยวันนี้ออกเวลาอะไรบ้าง?? (ตามเวลาของประเทศไทย)

หวยฮานอยเฉพาะกิจ หวยออก เวลา 16.30 น.
หวยฮานอยพิเศษ หวยออก เวลา 17.30 น.
หวยฮานอยปกติ หวยออก เวลา 18.30 น.
หวยฮานอย vip หวยออก เวลา 19.30 น.


 สถิติหวยฮานอย2565 ฮานอยพิเศษ  ฮานอยปกติ  ฮานอย vip ฮานอยเฉพาะกิจ  ตรวจหวยฮานอยย้อนหลัง ตรวจหวยฮานอยออนไลน์ สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง 

 หวยฮานอย 9/11/65 
เลข 4 ตัว  9832 
เลข 3 ตัวบน 832 
เลข 2 ตัวบน32 
เลข 2 ตัวล่าง60

หวยฮานอย8/11/65 
เลข 4 ตัว 5042 
เลข 3 ตัวบน 042
เลข 2 ตัวบน  42 
เลข 2 ตัวล่าง 52

หวยฮานอย7/11/65 
เลข 4 ตัว 8254 
เลข 3 ตัวบน 254 
เลข 2 ตัวบน 54 
เลข 2 ตัวล่าง 84

หวยฮานอย6/11/65 
เลข 4 ตัว 8917 
เลข 3 ตัวบน 917
เลข 2 ตัวบน 17 
เลข 2 ตัวล่าง 21

หวยฮานอย5/11/65 
เลข 4 ตัว 8961 
เลข 3 ตัวบน 961 
เลข 2 ตัวบน 61 
เลข 2 ตัวล่าง  51

หวยฮานอย4/11/65 
เลข 4 ตัว 7302 
เลข 3 ตัวบน 302 
เลข 2 ตัวบน 02 
เลข 2 ตัวล่าง 40

หวยฮานอย3/11/65 
เลข 4 ตัว   4298
เลข 3 ตัวบน 298 
เลข 2 ตัวบน 98 
เลข 2 ตัวล่าง 92

หวยฮานอย2/11/65 
เลข 4 ตัว    5680 
เลข 3 ตัวบน  680 
เลข 2 ตัวบน  80 
เลข 2 ตัวล่าง   55

หวยฮานอย1/11/65 
เลข 4 ตัว  4651 
เลข 3 ตัวบน  651 
เลข 2 ตัวบน   51 
เลข 2 ตัวล่าง   48

งวดวันที่31/10/65 
เลข 4 ตัว          7182 
เลข 3 ตัวบน     182 
เลข2ตัวบน       82 
เลข2ตัวล่าง      78

งวดวันที่30/10/65
เลข 4 ตัว       6428 
เลข 3 ตัวบน  428 
เลข2ตัวบน      28 
เลข2ตัวล่าง    42

งวดวันที่29/10/65
เลข 4 ตัว           2871
เลข 3 ตัวบน      871
เลข2ตัวบน        71
เลข2ตัวล่าง       96