thainewsonline

ปตท. หนุน โครงการลมหายใจเพื่อน้อง นำนักเรียนหลุดระบบการศึกษากลับเข้าเรียน

08 พฤษภาคม 2565

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์ “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” เพื่อคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ปตท. หนุนเต็มที่ เปิด “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” นำนักเรียนหลุดระบบการศึกษากว่า 6 หมื่นรายกลับเข้าเรียนในปี 65

 

ข่าววิดิโอที่เกี่ยวข้อง