ดีเจมะตูมเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ผลตรวจเป็นลบ สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติ

19 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าววิดิโอที่เกี่ยวข้อง