พรรณไม้เกียรติประวัติไทย 1 ปี พบเพียงครั้งเดียวที่ดอยหัวหมด

23 สิงหาคม 2566

นกฮูกมาแล้ว!! พรรณไม้เกียรติประวัติไทย หน้าตาน่ารัก 1 ปี พบเพียงครั้งเดียว ที่ ดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เผยแพร่ภาพ พรรณไม้เกียรติประวัติไทย หน้าตาน่ารัก ขนาดเล็ก นั่นก็คือ "พิศวงไทยทอง หรือ พิศวงตานกฮูก" เป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดิน และมีระบบนิเวศหรือการดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนกับพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความสมดุลของป่าแห่งนี้

พรรณไม้เกียรติประวัติไทย  1 ปี พบเพียงครั้งเดียวที่ดอยหัวหมด

ในอนาคตจะได้มีศึกษานิเวศวิทยาของพืชชนิดนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อย่างไร รวมไปถึงพิศวงตัวอื่น ๆ ในสกุลนี้ด้วย

พรรณไม้เกียรติประวัติไทย  1 ปี พบเพียงครั้งเดียวที่ดอยหัวหมด

ซึ่งความสัมพันธ์กับพืชชนิดอื่นอาจจะซ่อนอยู่ในพืชชนิดนี้ ที่ยังคงทำให้เราแปลกใจ ประหลาดใจ และเป็นปริศนาสมดังชื่อประจำสกุล “พิศวง” ที่พบเฉพาะดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก ใน 1 ปี พบได้เพียง 1 ครั้ง

พรรณไม้เกียรติประวัติไทย  1 ปี พบเพียงครั้งเดียวที่ดอยหัวหมด

พรรณไม้เกียรติประวัติไทย  1 ปี พบเพียงครั้งเดียวที่ดอยหัวหมด
ที่มา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - Umphang Wildlife Sanctuary