thainewsonline

สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

10 กรกฎาคม 2566
1.2 k
สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทย สัตว์สงวน คือสัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว จึงต้องมีกฏหมายเพื่อการอนุรักษ์เอาไว้ และป้องกันการล่า ค้า ครอบครอง และการเพาะเลี้ยง ทั้งสัตว์ที่ยังมีชีวิตหรือซาก

ซากของสัตว์สงวน จะมีครอบครองได้เฉพาะผู้มีหน้าที่และเพื่อการศึกษา และการเพาะเลี้ยงก็มีเฉพาะภาครัฐเท่านั้นที่สามารถกระทำได้

สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันสัตว์สงวนในประเทศไทยมีอยู่ถึง 20 ชนิด ได้แก่

1. แรด

2. กระซู่

3. สมเสร็จ

4. กูปรี หรือ โคไพร

5. ควายป่า

6. เลียงผา

7. กวางผา

8. สมัน

9. ละอง ละมั่ง

10. เก้งหม้อ

สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

affaliate-2

11. วาฬบรูด้า

12. วาฬโอมูระ

13. พะยูน

14. แมวลายหินอ่อน

15. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

16. นกแต้วแล้วท้องดำ

17. นกกระเรียน

18. เต่ามะเฟือง

19. ฉลามวาฬ

20. นกชนหิน

สัตว์สงวน 20 ชนิดของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ที่มา : Nature School

affaliate-3