thainewsonline

ทำความรู้จัก "กิ้งก่าเขาหนามเล็ก" สัตว์ป่าคุ้มครอง

06 กรกฎาคม 2566
75
ทำความรู้จัก "กิ้งก่าเขาหนามเล็ก" สัตว์ป่าคุ้มครอง

กิ้งก่าเขาหนามเล็ก (𝘈𝘤𝘢𝘯𝘵𝘩𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢 𝘭𝘦𝘱𝘪𝘥𝘰𝘨𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

กิ้งก่าเขาหนามเล็ก (𝘈𝘤𝘢𝘯𝘵𝘩𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢 𝘭𝘦𝘱𝘪𝘥𝘰𝘨𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกิ้งก่าที่มีการกระจายพบได้ในพื้นที่ป่า

ทำความรู้จัก "กิ้งก่าเขาหนามเล็ก" สัตว์ป่าคุ้มครอง

โดยเฉพาะในประเภทป่าดิบหรือสังคมพืชที่มีความชื้นสูง และมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 700-1,400 เมตร ทางภาคอิสาน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก มักจะอาศัยตามพื้นป่า ใต้กองใบไม้ หรือ ตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก กินแมลงขนาดเล็ก ลูกกิ้งก่า ไส้เดือน

ทำความรู้จัก "กิ้งก่าเขาหนามเล็ก" สัตว์ป่าคุ้มครอง

affaliate-2

การจําแนกเพศกิ้งก่าเขาหนามเล็กจากลักษณะภายนอก โดยการดูสีผิว ซึ่งกิ้งก่าเขาเล็กเพศผู้จะมีลําตัวสีเขียวสด หัวสีดํา และปากสีส้ม ส่วนกิ้งก่าเขาหนามเล็กเพศเมียมีสีผิวเข้มกว่าเพศผู้ เช่น สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลแดง หรือสีส้มเป็นสีเดียวกันทั้งตัว

ทำความรู้จัก "กิ้งก่าเขาหนามเล็ก" สัตว์ป่าคุ้มครอง

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

affaliate-3