ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

20 เมษายน 2567

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล หลุมเพาะฟักเต่ามะเฟืองรังที่ 7 (รังที่ 15 ของฤดูกาล) เป็นการเพาะฟักตามธรรมชาติโดยไม่มีการย้ายไข่

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ติดตามการฟักของเต่ามะเฟือง พบการยุบของหลุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 00.30 น. และลูกเต่าเดินขึ้นจากหลุมเวลา 01.59-03.20 น. จำนวน 30 ตัว

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

จึงปล่อยลูกเต่าทั้งหมดและเมื่อตอนใกล้รุ่งพบลูกเต่าขึ้นมาอีก 22 ตัวเกรงว่าจะมีผู้ล่าชายฝั่งจำนวนมากจึงอนุบาลไว้รอปล่อย ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน พบลูกเต่าขึ้นจากหลุมฟักเพิ่ม 1 ตัว และได้ทำการขุดตรวจสอบหลุมเพาะฟัก พบลูกเต่าเพิ่มในหลุม 11 ตัว ทุกตัวแข็งแรงสามารถปล่อยกลับสู่ทะเลได้ รวมเต่าที่ปล่อย 64 ตัว

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ในการนี้พบไข่ไม่ได้รับการผสม 18 ฟอง และตายโคม 6 ตัว หยุดพัฒนา 6 ฟอง ตายแรกเกิด 4 ตัว ไข่ลม 33 ฟอง รวมไข่ทั้งหมด 131 ฟอง (เป็นรังที่ปล่อยให้มีการฟักตามธรรมชาติไม่ย้ายรัง) คิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟัก 80.00% อัตราการฟัก 94.12% รวมระยะเวลาในการเพาะฟัก 54 วัน รังนี้นับเป็นไข่เต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ฟักแล้วเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาล

ขอบคุณ : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP