นกในบึงละหาน "นกหัวขวานด่างอกลายจุด"

17 เมษายน 2567

นกในบึงละหานนกหัวขวานที่มีชุดขนสีขาวดำคล้ายนกหัวขวานอื่นอีกหลายชนิด ความหนาแน่นของลายจุดบนหน้าอกมีความแปรผันตามพื้นที่กระจายพันธุ์

ลักษณะ :

ขนาดลำตัวประมาณ 18 เซนติเมตร หน้าสีขาว ท้ายทอยสีดำ หลังดำมีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถบขวาง หางดำแถบขาว อกสีน้ำตาลแกมสีเนื้อมีจุดดำเล็ก ๆ กระจาย ก้นสีมพูแกมแดง ตัวผู้หน้าผากแดง ตัวเมียหน้าผากดำ

นกในบึงละหาน "นกหัวขวานด่างอกลายจุด"

แหล่งอาศัย :

ป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่าตามแหล่งน้ำ บริเวณบึงละหานจะพบนกหัวขวานด่างอกลายจุดอาศัยหากินตามแนวป่ารอบบึง โดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นแหล่งของแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นก้ามปู ต้นมะขามเทศ และไม้ต้นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่

นกในบึงละหาน "นกหัวขวานด่างอกลายจุด"

อาหาร :

อาหารของนกหัวขวานคือแมลงชนิดต่าง ๆ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือวิธีการหาอาหารที่ต่างจากนกชนิดอื่น การเจาะโดยใช้ทักษะและความแข็งแรงของปากและกระโหลกที่มาจากวิวัฒนาการอันยาวนาน ทำให้นกหัวขวานได้เปรียบนกชนิดอื่น ๆ ที่จะได้อาหารเป็นตัวหนอน ดักแด้ หรือแม้กระทั่งตัวเต็มวัยของแมลง แหล่งโปรตีนอันยอดเยี่ยมซ่อนอยู่ในต้นไม้มากมาย

นกในบึงละหาน "นกหัวขวานด่างอกลายจุด"

 

ขอบคุณ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน