ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

22 มีนาคม 2566

แมวจะส่งเสียงร้องเพื่อที่จะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองออกมา วันนี้เราจะพามาดูว่าเสียงร้องของแมว นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้าง

ประเภทของเสียงร้อง

เสียงร้องเหมียวยาว ๆ

เป็นวิธีการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง หากแมวร้องเหมียว ๆ ด้วยเสียงลากยาวแปลว่าพวกเขาต้องการความสนใจ หรือเป็นการบอกถึงเวลาอาหารแล้ว ทั้งนี้เสียงแมวร้องเหมียวด้วยเสียงที่แหลมสูงมักเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขากำลังไม่พอใจ

ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

เสียงร้องเหมียวสั้น ๆ

แมวส่งเสียงเหมียวสั้น ๆ เพื่อเป็นการทักทาย เพิ่มเติมคือพวกเขาอาจจะต้องการให้อุ้มให้กอด

ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

เสียงร้องซ้ำ ๆ

เพื่อสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันเอง โดยเฉพาะแม่แมวที่จะส่งเสียงเพื่อเรียกลูกน้อยให้มาหา หากลูกแมวมาส่งเสียงซ้ำ ๆ รอบตัวเรา อาจหมายความว่าพวกเขาต้องการให้เราเดินตามไป 

ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

เสียงร้องของแมว - เสียงสูง

เสียงร้องนี้จะแหลมสูงคล้ายเสียงครางหงิง ๆ แมวจะร้องเสียงสูงเมื่อถูกทำให้ตกใจอย่างทันทีทันใด หรือกำลังเจ็บปวด 

เสียงร้องของแมว - เสียงต่ำ 

เพื่อร้องทุกข์หรือบ่นไปเรื่อย ๆ โดยเป็นการร้องอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้องเพื่อเรียกความสนใจ 

ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

เสียงเพอร์

แมวส่วนใหญ่จะส่งเสียงเพอร์เมื่อรู้สึกถึงความพอใจและมีความสุข พบได้บ่อยในลูกแมว เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความสุข อารมณ์ดี หรือกำลังเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันลูกแมวอาจส่งเสียงเพอร์เพื่อสงบอารมณ์หรือปลอบตัวเองในระหว่างที่เจ็บป่วย กังวลใจ ทุกข์ใจ

เสียงคราง

เสียงครางที่เกิดจากลูกแมวจะมีลักษณะเป็นเสียงแมวเหมียวร้องดังและแหลมสูง บ่งบอกถึงความรู้สึกกังวลใจ พวกเขาจะร้องออกมาเมื่อต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรืออาจจะบอกให้รู้ว่าร่างกายกำลังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ และต้องการดูแลรักษา 

ไขข้อสงสัยเสียงร้องของแมวสื่อความหมายว่าอย่างไร

แมวร้อง หง่าว

เสียงแมวร้องหง่าวเป็น เสียงแหลม โหยหวน และยานคาง บ่งบอกว่าแมวกำลังเป็นสัด