ใช้รถต้องรู้!เผยวิธีเช็คทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ กรณีฉุกเฉิน

21 เมษายน 2567

ส่วนตัวแอดก็เพิ่งจะทราบวันนี้ ว่าคนทั่วไปก็สามารถ "เช็กทะเบียนรถ" เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองรถกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปชมกันเลย?

ใช้รถต้องรู้!เผยวิธีเช็คทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ กรณีฉุกเฉิน

ใช้รถต้องรู้!เผยวิธีเช็คทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ กรณีฉุกเฉิน

เงื่อนไขการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถ
การขอตรวจสอบชื่อและข้อมูลผู้ครอบครองรถ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่ยื่นตรวจสอบ เช่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีความ แต่หากเป็นกรณีอื่นๆ นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ซึ่งอาจได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ใช้รถต้องรู้!เผยวิธีเช็คทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ กรณีฉุกเฉิน
 

ใช้รถต้องรู้!เผยวิธีเช็คทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ กรณีฉุกเฉิน

กรณีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทะเบียนรถจากการให้บริการรับเช็กทะเบียนรถ หรือรับสืบทะเบียนรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีโทษทั้งจำและปรับ

เช็กประวัติทะเบียนรถในกรณีไหนได้บ้าง?

1. เช็กทะเบียนรถชนแล้วหนี
เมื่อเราโดนรถชนแล้วหนี หากอยากเช็คทะเบียนรถว่าเป็นของใครก็สามารถตามหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถคู่กรณีได้โดยการแจ้งความ หรือลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่น เลขทะเบียนรถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ รวมไปถึงวิดิโอบันทึกเหตุการณ์

2. เช็กทะเบียนรถอายัด
กรณีต้องการตรวจสอบทะเบียนรถถูกอายัด หรือเช็กอายัดทะเบียน เนื่องจากมีการค้างชำระค่าปรับจราจร ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดจาง และอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์หรือต่อภาษีรถประจำปีได้ตามปกติ สามารถยื่นคำขอเช็กทะเบียนรถพร้อมกับเอกสารซื้อขายรถที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือรอตรวจสอบอายัดทะเบียนรถเมื่อมาชำระภาษีรถประจำปี หรือต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าก็ได้เช่นเดียวกัน

 

3. เช็กทะเบียนรถ กรณีรถหาย
หากรถหายแล้วต้องการเช็กทะเบียนรถ หรือทะเบียนรถถูกอายัดจากการแจ้งความว่ารถถูกขโมย คุณจะไม่สามารถเช็กทะเบียนรถออนไลน์หรือเช็กผ่านแอปพลิเคชันตรวจสอบรถหายได้ เพราะข้อมูลยังไม่อัปเดต แต่สามารถขอเช็กป้ายทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งได้เหมือนกับการยื่นขอตรวจสอบประวัติทะเบียนรถทั่วไปได้ โดยนำเอกสารต่าง ๆ สำหรับการขอเช็คประวัติทะเบียนรถไปด้วย

4. เช็กทะเบียนรถปลอม หรือเพื่อความแน่ใจในการซื้อรถมือสอง
เมื่อสงสัยว่ารถยนต์มือสองที่เราซื้อมานั้นโดนสวมทะเบียนหรือไม่ ก็สามารถเช็กป้ายทะเบียนปลอมเบื้องต้นได้โดยการสังเกตได้ที่อักษรย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวาว่ามีหรือไม่ ถ้ามีหมายถึงเป็นป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าหากอยากเช็กประวัติเลขทะเบียนรถหรือประวัติชื่อผู้ครอบครองรถ ก็สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอตรวจสอบได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่รถคันนั้นได้เลย

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องเช็กทะเบียนรถ

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อ
 • บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานตำรวจที่เกิดเหตุ และสำเนาลงลายมือชื่อ
 • (กรณีนิติบุคคล) หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน พร้อมประทับตรานิติบุคคลทุกฉบับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
 • หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาพจากกล้องหน้ารถ, เอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ฯลฯ

ขั้นตอนการยื่นเรื่องเช็กทะเบียนรถ
การดำเนินการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถเป็นการดำเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สามารถยื่นเรื่องได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียน โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอ และกรณีระบบหรืออุปกรณ์ขัดข้อง)

 1. รับคำขอ
 2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
 3. พิจารณาคำขอ
 4. อนุมัติคำขอ
 5. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน
 6. รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ
 7. จ่ายเรื่อง

สุดท้ายนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือ Call Center 1584