เผย 6 มารยาทที่ดีก่อนใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

19 กันยายน 2566

เผย 6 มารยาทที่ดีในการใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ แน่นอนครับว่า ทุกวันนี้มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าEv มากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้มีการเเย่งชิง EV Charger กันอยู่บ้าง ในพื้นที่สาธารณะ

เผย 6 มารยาทที่ดีก่อนใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

เผย 6 มารยาทที่ดีก่อนใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 

 

เผย 6 มารยาทที่ดีก่อนใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

6 มารยาทที่ดีในการใช้ EV Charger ร่วมกับผู้อื่น
  
   1. จอดเมื่อพร้อมชาร์จเท่านั้น - เนื่องจากช่องจอดบริเวณหน้าตู้ชาร์จไฟ จะถูกสงวนไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังชาร์จไฟอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ที่จอดรถทั่วไปแต่อย่างใด

     2. ชาร์จเสร็จแล้วรีบย้ายรถทันที - เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้นแล้ว ควรรีบนำรถออกจากช่องจอดสำหรับชาร์จไฟทันที เพื่อให้ผู้ที่รอคิวสามารถเตรียมตัวเพื่อชาร์จไฟต่อได้

     3. ไม่รบกวนรถคันอื่นที่กำลังชาร์จไฟ - หลีกเลี่ยงการรบกวนรถที่กำลังชาร์จไฟอยู่ เช่น การขยับสายชาร์จ หรือพยายามดึงหัวชาร์จออก ฯลฯ

     4. ตั้งนาฬิกาจับเวลา - หากมีธุระอื่นที่มีความจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ ควรตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อป้องกันการชาร์จเกินเวลา

     5. เก็บสายชาร์จให้เรียบร้อยทุกครั้ง - ภายหลังจากการชาร์จสิ้นสุดลง ควรเก็บสายชาร์จเข้ากับตู้ชาร์จให้เรียบร้อยทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหัวชาร์จ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน

     6. คำนวณเวลาให้พอดี - หากมีการจองคิวล่วงหน้าไว้ ควรเดินทางมาถึงสถานีชาร์จให้ตรงเวลา หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นพลาดระยะเวลาในการชาร์จ

ข้อแนะนำการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  •  ตู้ชาร์จรถยนต์รถไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือ แบบ Walk in และแบบระบบจองคิว จึงควร วางแผนการเดินทาง ให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน
  •  กรณีมาถึงสถานีที่จองไว้ และพบว่ามีรถคันอื่นชาร์จไฟอยู่ ให้แจ้งเรื่องไปยังสถานีที่ให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
  •  หากมีผู้อื่นรอชาร์จ ควรชาร์จไฟแค่ 80% เนื่องจากหลังจากนั้นตู้จะจ่ายไฟน้อยลง ทำให้การชาร์จช้าลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นั่นเอง

เผย 6 มารยาทที่ดีก่อนใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก  เพจเฟซบุ๊ก " ขับขี่ปลอดภัย by DLT "