ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

01 สิงหาคม 2565

ปฏิทินเดือนสิงหาคม วันสำคัญ เดือนสิงหาคม รวม ปฏิทิน 2565 เดือนสิงหาคม จะมีวันสำคัญอะไรบ้าง พร้อมรายละเอียดข้อมูลวันสำคัญต่างๆ

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม รวม ปฏิทินปี 2565 เป็น ปฏิทินเดือนสิงหาคม รวมไปถึง ปฏิทิน วันสำคัญ ภายในเดือนสิงหาคม จะมีวันอะไรบ้างนั้น เป็นวันหยุดด้วยหรือไม่ ไปเช็กดูค่ะ

วันสำคัญ ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

วันสำคัญเดือนสิงหาคม 2565 มีวันสําคัญอะไรบ้าง

วันสำคัญ วันสตรีไทย 

1 สิงหาคม วันสำคัญ วันสตรีไทย เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้สึก ความสามารถในการพัฒนาประเทศ 

วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะ ตรากตำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสตรีไทย และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

วันสำคัญ เดือน สิงหาคม ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

วันสำคัญ วันสื่อสารแห่งชาติ

4 สิงหาคม วันสำคัญ วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญวันสื่อสารแห่งประเทศไทย

วันสื่อสารแห่งชาติ ประวัติความเป็นมา ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจัดงานปีการสื่อสารโลก พิจารณาเห็นว่าวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย

เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการสื่อสารของประเทศ และได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นอธบดีผู้สำเร็๗ราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีแก่กิจการไปรษณีย์ไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 กำหนดให้ วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน สื่อสารแห่งชาติ และจัดงาน วันสื่อสารแห่งชาติ ครั้งแรกได้จัดในปี พ.ศ. 2526 โดยจัดร่วมกับงาน ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข และการเฉลิมฉลอง ปีการสื่อสารโลก ของสหประชาชาติด้วย

วันสำคัญ วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

7 สิงหาคม วันสำคัญ วันรพี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ วันที่ 7 สิงหาคม ของทุก จึงเป็น "วันรพี"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิกฤทธิ์ พระบิดแห่งกฎหมายไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรง
เป็นต้นตระกูล "รพีพัฒน์" ประสติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อ 2428 ทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมในกรุงลอนดอนเป็นเวลา 3 ปี ก่อนสอบเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่สำนักไครส์เชิช มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ตั้งแต่พระชันษาเพียง 18 ปี และเรียนจบได้เกียรตินิยมภายในเวลา 3 ปี

ทรงประกอบพระกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยและศาลสถิตยุติธรรม ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทรงจัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศ ทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระประมวลกฎหมายของไทยฉบับแรก คือ กฎหมายอาญาฉบับ ร.ศ. 127 (พ.ศ.2451)

วันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนรำลึกถึงพระคุณของแม่

วันสำคัญ วันสารทจีน

12 สิงหาคม สารทจีน 2565 หรือ วันสารทจีน ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นเวลาที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ ชาวจีนจึงมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้สารทจีน หลากความหมาย ที่ปฏิบัติสืบกันมาเนิ่นนานใน เทศกาลวันสารท

ทั้งนี้ ในรอบ 1 ปี คนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ยโจ่ย การไหว้เจ้า สารทจีน หรือ วันสารทจีน ถือเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี เป็นเดือนที่ประตูนรกปิด-เปิดให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ 

วันสำคัญ วันสันติภาพไทย

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย ร่วมเชิดชูวีรบุรุษผู้คืนสันติภาพสู่ประเทศไทย

งานรำลึกขบวนการเสรีไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีอันแสนยิ่งใหญ่ของขบวนการเสรีไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี จึงได้มีการจัดงานวันสันติภาพไทย อีกนัยหนึ่งคือ เพื่อไม่ให้เรื่องราวสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยกลืนหายไปกับกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน รวมไปถึงเยาวชนรุ่นหลัง มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นอยู่ร่วมกันด้วยความสันติ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน

วันสำคัญ วันยกย่องแมวดำ

17 สิงหาคม วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) วันพิเศษที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแมวดำ และให้ความสำคัญกับพวกมันเช่นเดียวกับแมวสีอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปี จึงถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญ "วันยกย่องแมวดำ" (Black Cat Appreciation Day) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักเห็นถึงคุณค่าของแมวดำ และให้ความสำคัญกับพวกมันเช่นเดียวกับแมวสีอื่น ๆ หรือหากมีความคิดจะไปรับแมวมาเลี้ยง ก็อย่าปฏิเสธแมวดำเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอก หรือหวาดกลัวไปตามความเชื่อ เพราะบางทีพวกมันอาจจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนพิเศษอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็เป็นได้

วันสำคัญ วันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

วันสำคัญ วันสุนัขโลก

26 สิงหาคม วันสุนัขโลก (International Dog Day) มาร่วมฉลองไปกับสุนัขแสนรัก เพื่อนแสนรู้ผู้ซื่อสัตย์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน

สำหรับ "วันสุนัขโลก" (International Dog Day) หรือวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ที่พร้อมให้คนรักสุนัขมาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับเจ้าตูบแสนรักในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี

สำหรับวันสุนัขโลกถูกจัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 2547 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับเจ้าตูบแสนรัก พร้อมตระหนักถึงความเสียสละของเพื่อนสี่ขาทั้งหลายที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด ช่วยนำทางคนพิการ หรือแม้แต่การช่วยคุมฝูงสัตว์ เรียกว่าสุนัขเป็นเพื่อนแสนรู้ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์มาช้านานทีเดียว

ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง